Auftritte 2022

                            

Älplibar 

 

Ort:      Zürich

 

Datum: 26. November 2022

 

Zeit:      20.00 - 00.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connect Com AG

 

Ort: Alpgschwänd 

 

Datum: 2. Dezember 2022

 

Zeit: 22.00 - 00.00

 

Geschlossene Gesellschaft

 

 

Auftitte 2023

Alterswohnheim Biffig Schötz

 

Ort: Alterswohnheim Biffig Schötz

 

Datum: 25. März 2023

 

Zeit: noch unbekannt

1. August Feier 

 

Ort: Begegnungszentrum St. Ulrich Luthern

 

Datum: 1. August

 

 

Zeit: 11.00 bis ca. 16.30 Uhr